Využití zátěžových testů ve sportu má již svou tradici. V dnešní době je díky využití moderních techniky možné získat podrobná data analýzy, díky kterým je schopen sportovec výrazně zlepšit svou techniku a výkon.

ÚVOD

Osmnáct středoškolských studentů (průměrný věk 17 let, průměrná výška 176 cm, průměrná váha 86 kg ± 20.07 kg) se účastnilo této vědecké studie. V následujícím pořadí byla použita následující cvičení: skok do výšky, sprint na 9,1m, 36,6m a 91,4m; a Pro Agility test – test hbitosti.

Všechny testy byly prováděny na všech ve stejný den. Studenti měli stejný zahřívací trénink trvající přibližně 20 minut. Ten zahrnoval také progresivní sprinty a skoky.

 

EXPERIMENT

Testovaní studenti se účastnili sprintu se zátěží dvakrát do týdne po dobu 4 týdnů. Trénink byl prováděn na běžeckém pásu FORCE (Woodway). Jde o nemotorizovaný běžecký pás, který běžec uvádí do pohybu vlastním během, zatímco je uvázán zezadu. Při testování lze využít konstatní zátěž od 1 – 150 liber, přičemž lze přidávat zátěž po 1 libře přes brzdící mechanismus. Každý trénink trval přibližně 35 minut a skládal se z dynamického zahřívacího tréninku, zahřívacích sprintů, akcelerace se zátěží a stretchingu.

 

VÝSLEDKY

Testovaná skupina využívající sprint se zátěží prokázala statisticky významné zlepšení ve všech výkonnostních testech během 4 týdnů, a to při pouhých 8 tréninzích. Druhá skupina, využívající cvičení bez zátěže, nevykázala žádné výrazné zlepšení. Mezi výkony a zlepšením skupin byl značný rozdíl (Graf 1). K velkému zlepšení došlo při sprintu na kratší vzdálenosti. K tak výraznému a rychlému zlepšení u těchto středoškolskcýh atletů moho dojít vlivem nižší úrovně dosavadních výkonů. Byl tedy značny prostor pro výrazné zlepšení.

 

VYUŽITÍ V PRAXI

Myšlenka sprintu se zátěží není nová. Vzhledem k tomu, že zrychlení je důležitým aspektem v mnoha týmových sportech, každý účinný a efektivní způsob zlepšení akcelerace je velmi cenný pro trenéry a atlety. Tento běžecký pás se zátěží je využitelný i v menších prostorech uvnitř sportovních klubů a center a dokáže měřit a analyzovat důležité tréninkové hodnoty. Přesné měření zátěže a její vliv na výkon s ohledem na čas, vzdálenost a výdej energie může celý trénink a následný výkon značně zefektivnit. Umožňuje trenérovi sledovat a analyzovat sportovní výkon a techniku kdykoli, nehledě na venkovní podmínky.

 

VIDEO

[yt]oP3QojTRyO8[/yt]