LOKOHELP

Nejdostupnější trenažér chůze na trhu!

Lokohelp Pedago je jedinečný trenažér chůze pro ulehčení práce terapeutů a zefektivnění lokomoční terapie na všech běžeckých pásech.

Lokohelp umožňuje terapii na bežeckých pásech i u těžce postižených pacientů bez nutnosti manuální podpory terapeuta. Odpadá nejen těžké fyzické zatížení terapeuta, ale i značná personální náročnost. Na trenažéru Lokohelp je možné simulovat i chůzi do kopce, což vede k žádoucímu protažení kyčlí a tím pádem i k úspěšné lokomoční terapii. Jednoduché odejmutí Lokohelpu z pásu dovoluje stále stejně multifunkční nasazení pásů.

Lokohelp dovoluje aktivní chůzi pacienta. Aktivní propínání v koleni, protažení kyčlí a aktivní došlap chodidla spolu s posturálním tréninkem, pokud je to možné, zlepšují výsledek léčby.

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?

Chcete zjistit dostupnost, cenu nebo se odborně poradit?

Záměr LokoHelpu

LokoHelp umožňuje automatizovanou terapii na běžeckém pásu, aniž by se ztratil ze zřetele poměr nákladů a užitku. Při vývoji jsme se vzdali technických hračiček a soustředili jsme se na to podstatné. Vznikla tak plně automatická pomůcka pro chůzi, která kompletně zbavuje terapeuty namáhavé a nepřesné práce při vedení dolních končetin.

První klinická studie o Lokohelpu

Susanna Freivogel, vedoucí oddělení fyzioterapie na Hegau-Jugendwerks v Gailingen am Hochrhein, představila při příležitosti výročního zasedání DGNKN (Deutsche Gesellschaft für Neurotraumatologie und Klinische Neurorehabilitation) a DGNR (Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation) svoji klinickou studii o systému LokoHelp, která byla mezitím publikována. Přečtěte si obsah. Další studie se zpracovávají. Budeme vás dále informovat.

 

 

Chůze (běh) do kopce na LokoHelp

Trenažér chůze LokoHelp umožňuje lokomoční trénink také při chůzi do kopce. Tím pádem mohou být trénovány i dorsální svaly na nohou a tzv. otisk ( tlak prstů na zem na konci fáze stoje nohy ).

LokoHelp je jediný trenažér chůze pro běžící pásy, se kterým je možná chůze i do kopce.

Lokohelp – terapie při DMO

Jak ukázalo nejnovější použití této terapie, mohou být tímto způsobem úspěšně léčeny i děti s DMO ( dětská mozková obrna ). Citát od Susanny Freivogel: „ … nyní jsme poprvé prováděli soustavnou terapii na zařízení LokoHelp u dítěte s dětskou mozkovou obrnou (vrozená DMO) a ošetřující terapeutka je prozatím o LokoHelpu velice přesvědčená a léčbu denně využívá. Podala mi informaci, že projevující se ohnuté držení těla (pacient sedí většinou na invalidním vozíku) se znatelně zmírnilo a zvýšilo se natažení kyčlí.LokoHelp je tedy použitelý nejen u léčby po centrální mozkové příhodě, léčby traumatu lebky a mozku, ale i u DMO – dětské mozkové obrny.Budeme Vás dále informovat ….

 

 

Navazující klinická studie s běžeckým trenažerem LokoHelp

„Improved Ability and Reduced Therapeutic Stress with an Electromechanical Gait Device” od fyzioter. Susanny Freivogel, MuDr. Dietra Schmalohra, a PhDr. Jana Mehrholze, publikováno v „Journal of Rehabilitation Medicine“.

Na internetových stránkách „pubmed“ pod J Rehabil Med 2009; 41: 734–9 k dispozici.

Odkaz

Spektrum lékařského využití zařízení Pedago zahrnuje:

 • Pacienty s poraněním míchy
 • Pacienty po mozkové mrtvici
 • Pacienty s infantilní cerebrální parézou
 • Pacienty po mozkovém traumatu
 • Pacienty s narušenou schopností chůze
 • Všeobecné posílení a podporu pohyblivosti u geriatrických pacientů
 • Kardiovaskulární trénink

 

Vhodnost terapie se zařízením LokoHelp

Lokomoční terapie se zařízením LokoHelp® je vhodná pro rozmanité terapeutické využití. Spektrum použití zahrnuje mimo jiné:

 • automatizovanou lokomoční terapii
 • výzkum a vědu
 • výkonnostní diagnostiku
 • pracovně medicínskou diagnostiku
 • ortopedickou rehabilitaci
 • angiologickou rehabilitaci
 • pásovou ergometrii
 • analýzu chůze / mobilizaci
 • geriatrii / kondiční trénink
 • zdravotní prevenci

Četné opční příslušenství doplní tento terapeutický systém zcela podle Vašich potřeb. Modulová konstrukce umožňuje také dodatečné vybavení dalšími komponenty.