U vedení dolních končetin se jedná o monotónní a namáhavou práci. Automatizace tohoto úkolu se přímo nabízí. Při vývoji zařízení LokoHelp byl důsledně sledován právě tento cíl. Ve spolupráci se specialisty z klinik v Německu, Švýcarsku a Česku tak vznikl trenažér chůze LokoHelp, který byl koncipován jako přípojný modul pro Woodway LokoStation a optimálně doplňuje tento terapeutický systém pro automatizovanou lokomoční terapii.

LokoHelp

Díky automatizované lokomoční terapii se namáhavé vedení dolních končetin terapeuty stává zbytečným. Kvantita a kvalita terapií se značně zvyšuje. Model chůze již není závislý na zkušenosti a síle terapeuta. Díky přirozené chůzi na pohyblivém pásu jsou zajištěny aferentní inputy důležité pro úspěch terapie, obzvláště tlak paty v inicializaci fáze stoje a tlak palce při přechodu do fáze švihu. Je vytvářen harmonikcý, rytmický a symetrický model chůze.

Pedago

Ve srovnání s jinými terapeutickými systémy přesvědčuje LokoHelp svými následujícími vlastnostmi:

  • možnost adaptace: Díky polupráci s WOODWAY je LokoHelp adaptovatelný na většínu pohyblivých pásů WOODWAY s odlehčovacím systémem (LokoStation).
  • jednoduchá instalace: LokoHelp lze jednoduše a rychle namontovat na pohyblivý pás pomocí prizmového uzávěru.
  • žádná potřeba údržby: Spolehlivá technika pohonu zařízení LokoHelp je bezúdržbová a garantuje nejvyšší provozní bezpečnost.
  • žádné časově náročná školení: Díky jednoduchému používání zařízení LokoHelp odpadají zdlouhavá školení terapeutů.
  • víceúčelovost: Jednoduché odstranění zařízení LokoHelp umožňuje multifunkční použití tohoto teraputického systému. Pohyblivý pás lze tak využít pro standardní účely.