EXTREMITER – Vakuově-kompresní terapie

Přístroj pro léčbu poruch prokrvených končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky.Přístroj pro vakuově-kompresní terapii EXTREMITER lze účinně a výhodně využívat v rehabilitačních ústavech a centrech, odborných lékařských a fyzioterapetických praxích, v nemocnicích (často pro několik oddělení zároveň), v lůžkové i ambulantní péči, na klinikách, v lázeňských a rehabilitačních ústavech, v diabetologických, angiologických a flebologických ordinacích, na pracovištích sportovní medicíny a kosmetologie, při rekondicích i na mnoha dalších místech.

Popis

Přístroj pro léčbu poruch prokrvených končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky.Přístroj pro vakuově-kompresní terapii EXTREMITER lze účinně a výhodně využívat v rehabilitačních ústavech a centrech, odborných lékařských a fyzioterapetických praxích, v nemocnicích (často pro několik oddělení zároveň), v lůžkové i ambulantní péči, na klinikách, v lázeňských a rehabilitačních ústavech, v diabetologických, angiologických a flebologických ordinacích, na pracovištích sportovní medicíny a kosmetologie, při rekondicích i na mnoha dalších místech.

Procedury vakuově–kompresní terapie podávané přístrojem EXTREMITER jsou nejčastěji aplikovány:

 • při léčbě ischemických organických onemocnění dolních končetin v různých fázích jejich vývoje, zejména při klaudikacích, parestéziích apod.: vakuově-kompresní terapie zlepšuje objektivní i subjektivní stav pacienta, obnovuje krevní zásobování v končetinách, synergicky spolupůsobí s příslušnými farmaky, též působí preventivně a zabraňuje rozvoji onemocnění, přispívá k léčebné péči před nebo po případných chirurgických zásazích,
 • při léčbě funkčních poruch tepen končetin,
 • při léčbě diabetických komplikací cévního i neurologického charakteru, včetně velmi důležité preventivní péče o diabetiky, jakož i kurativní péče při vzniku a vývoji komplikací diabetu směřujících k ischemickým, neuropatickým nebo smíšeným postižením dolních končetin diabetiků, vředům a rizikům amputací,
 • při léčbě prakticky veškerých poúrazových a pooperačních stavů na končetinách,
 • při léčbě některých fází degenerativních onemocnění pohybového aparátu končetin (např. artrózy), kde je potřebné dlouhodobě zlepšit metabolismus a trofiku (výživu) příslušných tkání pohybového aparátu,
 • při léčbě lymfovenózních insuficiencí, včetně zhoršeného odtoku venózní krve a lymfy, otoků, některých varikózních změn a bércových vředů,
 • při léčbě následků polyradikuloneuritis a chabých paréz periferního původu,
 • při léčbě komplikací recidivujícího vertebrogenního algického syndromu LS oblasti s projekcemi do končetiny,
 • při léčbě celulitidy a nepatogenních kosmetických edémů dolních končetin,
 • při léčbě následků nadměrného sportovního nebo pracovního zatížení končetin se současným cílem dosažení vyšší výkonnosti (sportovní, pracovní),
 • při léčbě následků nedostatečného pohybu,
 • při podpůrné léčbě funkčních systémových oběhových abnormalit v ranných stádiích jejich rozvoje v rámci primární, respektive i sekundární prevence (např. snížená oběhová výkonnost, zvýšený krevní tlak a tepová frekvence, …).
Extremiter - Better future

Aplikace přístroje rovněž přispívá k celkové lepší kondici pacienta/klienta.

Vakuově-kompresní terapie je založena na automatickém střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku v aplikačním válci, ve kterém je umístěna léčená končetina. V důsledku působení řízeného podtlaku a periodických tlakových změn se obnovuje krevní zásobování v končetině, signifikantně se zvyšuje prokrvení končetiny i kapilární filtrace kyslíku a dalších potřebných látek (včetně farmak), účinněji se odstraňují nežádoucí metabolity, podporuje se vznik a rozvoj cévních kolaterál, neovaskularizace a celkově se zlepšuje metabolismus a trofika končetiny a do jisté míry celého organismu.

Oproti klasickému zařízení Extremiter 2010 nabízí nová edice „Better Future“ rozšířenou nabídku programů, kterých je zde již 500, přístroj je vybaven průmyslovým počítačem s dotykovým grafickým displejem, zařízení je ovládáno dálkovým ovládáním a manipulace s válcem je usnadněna díky motorickému pohonu a také možnosti axiálního pohybu válce, který ulehčí manipulaci s přístrojem.

Přístroj je možné rozšířit o doplňková přídavná zařízení, která ještě více přispívají ke zkvalitnění procedury.

Zařízení s typovým označením CO2 Therapy edice „Better Future“ je volitelným přídavným zařízením, čili volitelným příslušenstvím, přístroje pro vakuově-kompresní terapii, které umožňuje vytvořit takovou variantu přístroje, která poskytuje simultánní přídavnou léčebnou aplikaci plynného medicinálního oxidu uhličitého spolu s probíhající léčebnou procedurou vakuově-kompresní terapie, jakožto smysluplnou a účinnou kombinaci fyzikálně-léčebných a biochemických vliv, podporující prokrvení  léčené končetiny. Zařízení s typovým označením CO2 Therapy edice Better Future může být použito i bez oxidu uhličitého, a to k účinné desinfekci recyklujícího plynného média (nejčastěji vzduchu) používaného v aplikačním válci přístroje pro vakuově-kompresní terapii.

 

PACIENTSKÝ MONITORING

Zařízení s typovým označením Pacientský monitoring je volitelným přídavným zařízením přístroje pro vakuově-kompresní terapii typu Extremiter 2010 edice Better Future, které umožňuje vytvořit takovou variantu tohoto přístroje, která poskytuje možnost objektivně sledovat bezprostřední reakci pacienta na podávanou proceduru vakuově-kompresní terapie prostřednictvím orientačního měření změn objemu končetiny, saturace arteriální krve kyslíkem (SpO2) a perfúzního indexu.

PC SUPERVIZE

Zařízení je volitelným příslušenstvím přístroje pro vakuově-kompresní terapii typu Extremiter 2010 edice „Better Future“, které umožňuje vytvořit takovou variantu přístroje, která poskytuje možnost kontroly, evidování a především řízení procedur vakuově-kompresní terapie pomocí vzdáleného počítače, propojeného bezdrátově, případně drátově s řídícím počítačem vlastního přístroje.