MULTITRONIC MT-4

Přístroj Pro elektroterapii s velkým (4,3“) barevným dotykovým displejem s modulem pro laserovou terapii. Vyznačuje se snadným ovládáním a spolehlivostí.

Popis

Komplexní elektroterapie pomocí proudů:

 • Interferenční proudy podle Nemeca
 • klasické 4pólové, izoplanární, modulované, přerušované,
 • statické,dynamické, (klaické), dynamické, izoplanární, vektorové
 • diadynamické proudy podle Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP s možností sekvence
 • středněfrekvenční proudy pulsní modulované triangulární, rektangulární, trapézové, sinusové, unipolární a bipolární
 • stimulace spastické paralýzy, tonolýza
 • TENS
 • TENS BURST
 • HV stimulace (High voltage)
 • Proudy Traeberta (Ultra Reitz,2-5)
 • Proudy Kotze (ruská stimulace)
 • Elektrogymnastika
 • Mikroproudy
 • V módu CC nebo CV (konstantní proud, konstantní napětí)
 • proudy faradické a neofaradické, Galvanizace iontoforéza,
 • malý lehký přenosný přístroj

Přístroj je vybaven dvěma plně nezávislými kanály s individuální volbou proudů samostatně, mimo čtyřpólové prody (interference). Přístroj má funkci kontroly přerušení obvodu se signalizací. Dále disponuje programem pro poloautomatické měření i/t křivky, Vypočítá reobázi, chronaxi a akomodační činitel, optimální čas impulsu stimulace.

 • Paměť – 100 programů podle diagnozy s možností individuálního nastavení, volná paměť pro 50 vlastních aplikací
 • Zabudovaný modul pro laserovou terapii s možností  připojení  sond  R/IR 660-905nm až 1440mW  – 6 typů sond na výběr
 • Certifikace – TUV NORD: CE, ISO 9001, ISO 13485

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní

 • uživatelský manuál
 • sada elektrod, návleků a fixačních pásů
 • kabely
 • náhradní pojistky

Volitelné

 • Laserové sondy: R/IR 660-905nm až 1440mW
 • Ochranné brýle pro laserové ošetření
 • Různé typy elektrod a další příslušenství pro elektroterapie
 • Přepravní taška