Posturalní chodník CURVE

Dynamický- bezmotorový chodník pro nácvik chůze, či běhu s výrazným efektem posílení posturálního svalstva a obnovy  (zdokonalení)  krokového vzorce.

Popis

Lokomoční kroková stimulace nastává při přenesení váhy těla pacienta odtlačením se ze zadní, stojné nohy přes prsty v před, na kročnou  nohu,  přes patu na plosku chodidla, které došlapuje na šikminu pásu a přenáší na pás tíhu těla. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu  plošiny začne pohybovat  po ložiscích  proti směru chůze, což způsobuje ztrátu rovnováhy a  přes vestibulární systém  neurostimulaci a aktivizaci  posturálního a stabilizačního  svalového aparátu pacienta. Aby pacient neupadl a  udržel rovnováhu v přímém směru musí provést další krok,  to znamená odtlačením se z druhé-zadní, stojné nohy přes prsty v před, na novou kročnou nohu přes patu na plochu chodidla, které došlapuje na šikminu pásu a přenáší na pás tíhu těla. Zatížený lamelový pás …atd atd atd. A tento lokomoční pohybový vzorec opakovat.

K zastavení pásu dojde zkracováním kroku  a vyrovnáním  postavení páteře do fysiologické, klidové polohy.Při nácviku se může pacient přidržovat  nastavitelných madel. Nebo může být připoután v závěsné odhmotňovací rampě Lokohelp basic ( není součástí dodávky). Při dokonalém provedení cviku jde pacient souměrnými a rytmickými  kroky vpřed, bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou.

Volitelné příslušenství:
 • rehabilitační bradlová madla

Chyby při chůzi:
 • Předkloněná hlava, kulatá záda, pacient se dívá na pás, pacient nejde odtlačením ze zadní nohy, ale podkládá chodidla pod tělo a zachytává pád vpřed. Pás zrychluje a hrozí ztráta rovnováhy nebo pádu.
 • Pacient visí na madlech v předklonu, pás mu nekontrolovaně ujíždí pod nohama a ztrácí rovnováhu.
 • Pacient není schopen vyjít vpřed. Přestože je ve vzpřímeném stoji , bez předklonu hlavy a drží se  madel
Řešení:
 • Hlava vzhůru (brada a krk pravý úhel), tělo vzpřímit,  zkrátit krok.
 • Uchopit madla těsně před tělem. Na madlech se pouze přidržovat. Zkrátit krok
 • Postavit se na nepohyblivou bočnici chodníku a střídavě 5xLN a 5xPN odtlačovat pás co nejvíc dozadu (jako jízda na koloběžce) a posilovat hýžďové svaly a hemstringy stojné, respektive odrazové  nohy.
Doporučení:

Výhodné je umístění korekčního zrcadla proti pacientovi. K prokázání i mírných zlepšení, doporučujeme pořízení videozáznamu ze strany pacienta. Důležité je umístění kamery na stativu vždy ve stejné výšce i vzdálenosti od pásu.

 

Doporučené příslušenství pro imobilní, nebo obézní pacienty

Lokobasic – Statická odhmotňovací rampa snájezdovou rampou pro inv.vozík.
 • Bradlové opěry s plynovou pružinou
 • rozsah nastavení šířka 45 – 150 cm a
 • výška 64 – 108 cm
 • Dvojbodové zavěšení
 • Mechanické ovládání pomocí navijáků
 • Rozměry
 • (Rampa) L x B x H 190 x 130 x 275 cm
 • Barva Bílá
 • Hmotnost zařízení : cca. 270 kg