GAMMA – dynamografická plošina

Gamma je moderní zařízení, zkonstruované  pro diagnostiku  a cvičení nervosvalové koordinace, rozložení hmotnosti a rovnováhy na neurofyziologickém podkladě. 

Umožňuje jak testování, tak trénink neurologických a ortopedických pacientů. Gamma poskytuje odbornou přípravu pro sportovce a pacienty se zhoršenou tělesnou rovnováhou a koordinací. Jeho dodatečnou výhodou je možnost volného nastavení obou desek, což umožňuje trénink sportovců v konkrétní poloze, úzce spjaté s jejich sportovní disciplínou.

Díky těmto vlastnostem je platforma Gamma zvláště užitečná při posttraumatické, pooperační, ortopedické a neurologické rehabilitaci. Přístroj je také používán ve sportovní rehabilitaci, revmatologii a geriatrii. Plošina Gamma spolupracuje se softwarem tak, aby pacient věděl o pokroku ve své rehabilitaci, což zvyšuje jeho motivaci.

Popis

Funkce systému
 • analýza přerozdělování zatížení ve svislé ose
 • dynamické a statické měření zatížení
 • hodnocení rovnováhy pacienta
 • měření síly, rychlosti a zrychlení
 • rozsáhlé možnosti analýzy dat
 • připravené měřicí protokoly a schopnost vytvářet vlastní cvičení s integrovanou zpětnou vazbou v reálném čase
 • objektivizace rehabilitačního procesu
 • přizpůsobení úrovně obtížnosti cvičení aktuálním potřebám pacienta

 

Přínos pro pacienta
 • zlepšení rovnoměrnosti zatížení dolních končetin
 • možnost vyhodnotit pozemní reakční síly během jakéhokoli pohybu
 • zlepšená stabilizace kloubů proprioceptivní reedukací
 • zlepšená koordinace svalů

 

Software
 • jednoduchý, moderní a intuitivní
 • plně upravitelný pro potřeby daného centra
 • možnost záznamu celého cvičení a následné přehrávání pro kontrolu / diagnostiku s vizuálním materiálem
 • integrovaná, propracovaná databáze pacientů
 • možnost generovat reporty ze všech typů cvičení

 

Standardní výbava:
 • dvě samostatné plošiny
 • “podium” s madly
 • stojan s diagnostickým počítačem pro terapeuta
 • stojan s TV pro pacientovo cvičení
 • dvě kamery pro záznam ze 2 úhlů
 • unikátní PC software
 • kabeláž potřebná pro správné fungování celého systému

 

Technické údaje
 • Rozměry: 630 x 300 x 140 mm (jedna plošina z celkem dvou)
 • weight 17 kg (jedna plošina z celkem dvou)

 

Toto zařízení může spolu s dalšími modely naší nové řady biofeeback přístrojů fungovat v rámci jednoho integrovaného systému s jedním centrálním, obslužným počítačem. Data i způsob cvičení lze měnit v reálném čase a systém umožňuje 1 terapeutovi obsluhovat 2-3 přístroje najednou – snadno, pomocí dotykového, ovládacího tabletu.

Více informací o cvičení se zpětnou vazbou a našem systému pro rehabilitaci najdete ZDE.

Video