BIODEX SYSTEM 4 PRO

Přístroj pro analýzu a dynamický trénink. 

Popis

Měří a hodnotí :

 • pasivní pohyb,
 • izometrickou práci svalu,
 • práci isotonickou (koncentrická a excentrická)
 • práci izokinetickou (excentrická a koncentrická m.),
 • práci excentrickou s úplným zálohováním a exportem dat pro statistickou analýzu.

BIODEX SYSTEM 4 to je :

 • Celosvětově vnímaný nejvyšší standard pro měřicí přístroje v rehabilitaci
 • (certifikace CE, ETL, MITTI FDA 510K).
 • Uznávaný a validovaný systém, který byl použit ve více než 450 vědeckých analýzach, zabývajících se problematikou izokinetického  testování
 • Snadná obsluha pomocí ovládacího panelu nebo softwaru.

Ve standardní výbavě systém Biodex 4 Pro obsahuje:

 • Pracovní stanice s ovládacím panelem, s periferním zařízením (počítač, dotykový monitor, tiskárna, reproduktory, klávesnice, myš),
 • elektricky nastavitelné (výška), otočné křeslo, posuvné pod sedlem poskytuje komfort a  stabilitu pacientovi při cvičení/ hodnocení,
 • elektrický dynamometr regulovatelný ve 3 směrech a optimalizovaný pro pohyby pacienta na křesle,
 • sada příslušenství pro hodnocení a trénink kloubů: ramene, lokte, zápěstí, kyčle, kolena, kotníku.

 

Biodex Systém 4 Pro a Quick Set.

Obě verze se liší základnou, na kterém je nainstalováno křeslo pacienta.
Model 4 Pro má možnost elektricky nastavit výšku sedadla pacienta a jeho plné rotace kolem osy (Quick Set jen 340 °). Velikost základny  4 Pro je asi 6 m2Quick Set pro 3 m2 .

Software:

 • Plná archivace dat vyšetřovaného a výsledky z provedených analýz/cvičení
 • Volný přenos dat mezi databázemi konkrétních pacientů,
 • Databáze klinických protokolů pro všechny skupiny svalů, kloubů, s možností editace a vytváření vlastních protokolů
 • Příprava hodnotící zprávy pacienta na základě provedených cvičení a analýz
 • Přesné nastavení parametrů souvisejících s testovaným/cvičeným pohybem, jmenovitě měření hmotnosti  tělesného segmentu pro kalkulaci dynamického parametru pohybu
 • generování hodnotící zprávy na základě naměřených hodnot,  a vzájemné porovnání různých měření (hodnocení pokroku, porovnání levé a pravé končetiny) s normativními daty pro každou věkovou skupinu a pohlaví,
 • možnost individualizace prezentovaných údajů ve tvaru grafů  zpracování dat, filtrování dat mimo stanovené parametry, stanovení jednotlivých fází testu pohybu (moment, nastavení úhlu kloubu, testovací čas, další opakování zkoušky / cvičení, apod.)
 • průvodce nastavení  pro používané postupy “krok za krokem” od posazení pacienta až pro dokončení testu / cvičení spolu se záznamem videa pacienta a seřízení dynamometru pro různé klouby / svalové skupiny.