Zebris Posturomed

Nestabilní plošina POSTUROMED se systémem pro analýzu rovnováhy – Systém Zebris Posturomed. Platforma POSTUROMED může být využita jak pro cvičení rovnováhy tak v kombinaci se systémem Zebris POSTURED pro objektivní hodnocení rovnováhy, stability a senzomotorické kontroly. Systém analýzy pohybu je synchronizovaný pomocí ultrazvukových snímačů, které sledují pohyb vybraných segmentů těla ve třech rovinách – předo-zadní, pravo-levé a rotace.

Popis

Podle konkrétní potřeby je tímto systémem možné provádět testy stability v podmínkách stabilního, nebo nestabilního základu v různých situacích – volný postoj, postoj na jedné noze, chůze na místě s otevřenýma nebo zavřenýma očima spolu s vnějšími stimulacemi. Standartním programem je WinPosture.
Výsledky testu jsou archivovány a ukládány v podobě raportů. Pro potřeby hodnocení postupu při rehabilitaci je pak možno výsledeky porovnávat . Hodnocení je doplněno zobrazením výsledků s parametrem délky dráhy odpovídající virtuálnímu markeru ve středu platformy. Zajímavou formou  je analýza spektrogramu frekvence v poměru k hodnocení segmentální nestability (analýza oscilace a frekvence.
Nestabilní plošina POSTUROMED se systémem pro analýzu rovnováhy- Systém Zebris Posturomed.

Platforma POSTUROMED může být využita jak pro cvičení rovnováhy tak v kombinaci se systémem Zebris POSTURED pro objektivní hodnocení rovnováhy, stability a senzomotorické kontroly. Systém analýzy pohybu je synchronizovaný pomocí ultrazvukových snímačů, které sledují pohyb vybraných segmentů tělave třech rovinách – předo-zadní, pravo-levé a rotace. Podle konkrétní potřeby je tímto systémem možné provádět testy stability v podmínkách stabilního i nebonestabilního základu v různých situacích – volný postoj, postoj na jedné noze, chůze na místě s otevřenými a nebo zavřenýma očima, a to spolu s vnějšími stimulacemi.
Standardním programem je WinPosture. Výsledky testu jsou archivovány a ukládány v podobě reportů. Pro potřeby hodnocení postupu při rehabilitaci je pak možno výsledeky porovnávat . Hodnocení je doplněno zobrazením výsledků s parametrem délky dráhy odpovídající virtuální značky ve středu platformy.

Ke stažení: PDF brožura