Balanční plošina SIGMA

Sigma je zařízení pro trénink rovnováhy a propriocepce. Platforma je vybavena nezávislým systémem pro posouzení úhlu pohledu pomocí specializovaného senzoru, který detekuje jakoukoli změnu polohy plošiny. Zpracovává tyto změny na příslušném výstupním signálu a bezdrátově přenáší data v reálném čase do počítače se softwarem.

Díky těmto vlastnostem je platforma Sigma zvláště užitečná při posttraumatické, pooperační, ortopedické a neurologické rehabilitaci. Přístroj je také používán ve sportovní rehabilitaci, revmatologii a geriatrii. Plošina Sigma spolupracuje se softwarem tak, aby pacient věděl o pokroku ve své rehabilitaci, což zvyšuje jeho motivaci.

Popis

Funkce systému
 • Klasické proprioceptivní cvičení
 • Cvičení ve stoje nebo na vsedě
 • Jednostranné a dvoustranné cvičení dolní končetiny
 • Cvičení horních končetin
 • Cvičení s integrovanou zpětnou vazbou v reálném čase
 • objektivizace rehabilitačního procesu
 • přizpůsobení úrovně obtížnosti cvičení aktuálním potřebám pacienta

 

Přínos pro pacienta
 • zlepšení stability
 • zlepšená stabilizace kloubů proprioceptivní reedukací
 • zlepšená koordinace svalů

 

Software
 • jednoduchý, moderní a intuitivní
 • plně upravitelný pro potřeby daného centra
 • možnost záznamu celého cvičení a následné přehrávání pro kontrolu / diagnostiku s vizuálním materiálem
 • integrovaná, propracovaná databáze pacientů
 • možnost generovat reporty ze všech typů cvičení

 

Standardní výbava:
 • balanční platforma
 • stojan s integrovaným počítačem a monitorem
 • PC software
 • Baterie a nabíječka
 • unikátní PC software
 • kabeláž potřebná pro správné fungování celého systému

 

Technické údaje
 • rozměry: 680 x 80 mm
 • váha: 4.5 kg

 

Toto zařízení může spolu s dalšími modely naší nové řady biofeedback přístrojů fungovat v rámci jednoho integrovaného systému s jedním centrálním, obslužným počítačem. Data i způsob cvičení lze měnit v reálném čase a systém umožňuje 1 terapeutovi obsluhovat 2-3 přístroje najednou – snadno, pomocí dotykového, ovládacího tabletu.

Více informací o cvičení se zpětnou vazbou a našem systému pro rehabilitaci najdete ZDE.

Video